http://images.socialpano.com/

Anadolu Öğrenci Birliği Kitap Okuma Listesi

Herkes kitap okumak ya da araştırma yapmak ister. Okumalar için en büyük sıkıntı okuma listelerinin olmayışıdır. 21.01.2011 17:05

Anadolu Öğrenci Birliği'ne gelen yoğun istek üzerine ilgilileri için geniş kapsamlı bir okuma listesi oluşturuldu.

Faydalı olacağına inandığımız İslamiyet, Dinler Tarihi, İslam Tarihi - Medeniyet - Düşünce, Yakın Tarih - Hatırat, Kültür - Sanat - Edebiyat, Jeopolitik, Ekonomi - Politik, Dünya Edebiyatı, Felsefe - Düşünce ve Siyaset - Toplum - Sorunlar ve Ortadoğu başlıklarını taşıyan bu listeyi siz değerli okuyucularla paylaşıyoruz.

 

İSLAMİYET (Kur’an – Sünnet – Mezhepler)

1. Zeki Duman, Vahiy Gerçeği, Fecr Yay.

2. Muhammed Esed, Kur’an Mesajı, İşaret Yay.

3. Seyyid Kutup, Kur’an’da Edebi Tasvir

4. Fazlurrahman, Ana Hatlarıyla Kuran, Anakara Okulu Yay.

5. Fazlurrahman, İslam, Ankara Okulu Yay.

6. M. Hayri Kırbaşoğlu, Ahir Zaman İlmihali, Otto Yayınevi

7. M. Said Hatiboğlu, Müslüman Kültürü Üzerine, Kitabiyat Yay.

8. Mehmet Paçacı, Kur’an’a Giriş, İsam Yay.

9. İsmail Karagöz, İslam’ın Ana Kaynakları: Kur’an ve Sünnet, Diyanet.

10. Yaşar Kandemir, Mevzu Hadisler, İFAV Yay.

11. Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri, Selçuk Yay.

12. Ethem Ruhi Fığlalı, İmamiye Şiası, Ağaç Yay.

13. Muhammed Ebu Zehra, Mezhepler Tarihi, Harf Yay.

14. İlyas Üzüm, Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevilik, İsam Yay.

15. Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Yay.

16. Erol Güngör, İslam’ın Bugünkü Meseleleri, Ötüken Yay.

17. Martin Lings, Hz. Muhammed'in Hayatı İNSAN YAY.

18. Robert Mantran, İslamın Yayılış Tarihine Giriş, A.Ü. İlah. Fak. Yay.

19. Ömer Rıza Doğrul, Kuran-ı Kerim’in Tercüme ve Tefsiri

20. M. İslamoğlu, Hayat Kitabı Kuran, Düşün Yay.

21. M. Hamidullah, İslam Peygamberi, Beyan Yay.

 

DİNLER TARİHİ

1. Şinasi Gündüz, Yaşayan Dünya Dinleri, Diyanet Yay.

2. Şinasi Gündüz, Hristiyanlığın Mimarı: Pavlus, Ankara Okulu Yay.

3. Hayrullah Örs, Musa ve Yahudilik, Remzi Kitabevi,

4. Ali Şeriati, Dinler Tarihi 1-2, Fecr Yay.

5. S. Freud, Hz. Musa ve Tektanrıcılık, Öteki Yay.

6. T. İzutsu kitapları: İslam’da Varlık Düşüncesi, Kur’an’da Dini ve Ahlaki Kavramlar

7. Mircea Eliada kitapları: Dinler Tarihine Giriş, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, İmgeler Simgeler ve Diğerleri

8. C. L. Strausse, Irk ve Tarih, Metis Yay.

 

İSLAM TARİHİ – MEDENİYET - DÜŞÜNCE

1. Filibeli Ahmet Hilmi, İslam Tarihi, Ağaç Yay.

2. Osman Turan, Selçuklular ve İslamiyet, Ötüken Yay.

3. İlber Ortaylı, Avrupa ve Biz, Turhan Kitabevi

4. Bernard Lewis, Müslümanların Avrupa’yı Keşfi, Ayışığı

5. Seyyid Kutup, İslam’da Sosyal Adalet, Ağaç Yay.

6. Ahmet Özcan, Teolojinin Jeopolitiği, Yarın Yay.

7. Ahmet Özcan, Derin Devlet ve Muhalefet Geleneği

8. Ali Şeriati, Dine Karşı Din, Fecr Yay.

9. Ali Şeriati, İnsanın Dört Zindanı, Fecr Yay.

10. Ali Şeriati, Hacc

11. Edward Said, Şarkiyatçılık (Oryantalizm) , Metis Yay.

12. Daryush Shayegan, Yaralı Bilinç, Metis Yay.

13. Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı, Dergah Yay.

14. Y. Kumeyr, İslam Felsefesinin Kaynakları, Dergah Yay.

15. Ruşen Çakır, Ayet ve Slogan, Metis

16. Bernard Lewis: 1-İslamın Siyasal Söylemi, 2-İslam’ın Krizi, 3-Tarihte Araplar

17. Aliya İzzetbegoviç, Doğu ve Batı Arasında İslam, Yarın Yay.

18. Amin Maalouf, Arapların Gözünden Haçlı Seferleri, Yapı Kredi Yay.

19. Mümtazer Türköne, Siyasi İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu, Lotus Yay.

20. Muhammed İkbal, İslam Düşüncesinin Yeniden Doğuşu

21. Ümit Aktaş, Osmanlı Çağı ve Sonrası

22. A. Toynbee, Tarih Bilinci

23. Sorokin, Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri

24. 20. y.y. İslam Dünyasında Hilafet Tartışmaları, Anka Yay.

25. Vecih Kevserani, Fakih ve Sultan (Osmanlı ve Safevilerde Din-Devlet İlişkisi), YZYayınları

26. Hodgson, İslam’ın Serüveni

 

YAKIN TARİH - HATIRAT

1. M. Ertuğrul Düzdağ, Ali Ulvî Kurucu, Hatıralar - 1, 2, 3, Kaynak Yayınları

2. Hüsamettin Ertürk, İki Devrin Perde Arkası, Sebil Yay.

3. Mahmut Dikerdem, Ortadoğuda Devrim Yılları, Kişisel Yay.

4. İsmail Tansu, Aslında Hiç kimse Uyumuyordu, Yeraltında Silahlı Bir Gizli Örgüt, Hem de Devlet Eliyle… TMT Yay.

5. Tahsin Paşa, Tahsin Paşa'nın Yıldız Hatıraları Sultan Abdülhamid Boğaziçi Yay.

6. Feridun Kandemir, Fahreddin Paşa'nın Medine Müdafaası, Irmak Yay.

7. Emir Şekip Aslan, Haz: Erol Cihangir, Emir Şekip Aslan ve Şehid-i Muhterem Enver Paşa, Doğu Kütüphanesi

8. Emir Şekip Aslan, Ölüme Giden Yolda Üç Osmanlı, Çatı Kitapları

9. Mahir İz, Yılların İzi Kitabevi Yay.

10. Aliya İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım, Klasik Yay.

11. Abdurreşid İbrahim, Alem-i İslam ve Japonya'da İslamiyet'in Yayılması, Cilt: 1, 2 İşaret Yay.

12. Philip Stoddart, Teşkilat-ı Mahsusa, Arba Yay.

13. Şerif Mardin, Bediuzzaman Said Nursi Olayı, İletişimYay.

14. Murat Bardakçı, Talat Paşanın Hatıraları

15. Şerif Mardin, Jöntürkler ve Siyasi Fikirleri, İletişşim Yay.

16. Feroz Ahmed, İttihat Terakki, Kaynak Yay.

17. Feroz Ahmed, İttihatçılıktan Kemalizme, Kaynak Yay.

18. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam

19. Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa

20. Ahmet Özcan, Yakın Tarihin İzinde

21. Fikret Başkaya, Paradigmanın İflası, Özgür Üniversite Yay.

22. Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar

23. Mehmet Doğan, Batılılaşma İhaneti, Kitabevi Yay.

24. Said Halim Paşa, Buhranlarımız, Ağaç Yay.

25. Cemal Kutay, Çerkez Ethem Dosyası

26. Taha Akyol, Ama Hangi Atatürk, Doğan Kitap

27. Nevzat Köseoğlu, Şehit Enver Paşa

28. Said Halim Paşa, İslamlaşma

 

KÜLTÜR – SANAT - EDEBİYAT

1. Mehmet Akif Ersoy, Safahat

2. Mehmet Akif, Düzyazılar (Makaleler-Tefsirler-Vaazlar), Beyan Yay.

3. Necip Fazıl, Çile, Büyük Doğu Yay.

4. Kemal Tahir, Devlet Ana

5. Ümit Aktaş, Adem

6. Kemal Tahir, Kurt Kanunu

7. Kemal Tahir, Yol Ayrımı

8. Nazım Hikmet, Memleketimden İnsan Manzaraları

9. Nazım Hikmet, Kuvayi Milliye Destanı

10. Peyami Safa, Fatih-Harbiye

11. Peyami Safa, Yalnızız

12. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir

13. Nurettin Topçu, Ahlak

14. Nurettin Topçu, Yarınki Türkiye

15. Nurettin Topçu, Türkiye’nin Maarif Davası

16. Sezai Karakoç, Mona Rosa

17. Sezai Karakoç, Yitik Cennet

18. Sezai Karakoç, Şiirler 4

19. Cemil Meriç, Bu Ülke

20. Cemil Meriç, Işık Doğudan Gelir

21. Cemil Meriç, Mağaradakiler

22. Adalet Ağaoğlu, Ölmeye Yatmak

23. Adalet Ağaoğlu, Bir Düğün Gecesi

24. Alev Alatlı, Viva la Muarte

25. Alev Alatlı, Nuke Türkiye

26. Alev Alatlı, O.K Musti Türkiye Tamamdır

27. Kaan Arslanoğlu, Devrimciler

28. Mustafa Kutlu, Yokuşa Akan Sular

29. Mustafa Kutlu, Yoksulluk İçimizde

30. Mustafa Kutlu, Ya Tahammül Ya Sefer, Dergah Yay.

31. Mehmet Niyazi, Yemen

32. Mehmet Niyazi, Deliler ve Dahiler

33. Nihat Genç, Dün Korkusu

34. Hakan Albayrak, Ebuzer

35. Mehmet Eroğlu, Issızlığın Ortasında

36. Aziz Nesin, Benim Delilerim

37. Abidin Nesimi, Yılların İçinden

38. Mehmet Rauf, Eylül

39. Nazan Bekiroğlu, İsimle Ateş Arasında

40. Orhan Kemal, Eskici ve Oğulları

41. Nahit Sırrı Örik, Abdulhamit Düşerken

42. Memduh Şevket Esendal, Ayaşlı ve Kiracıları

43. Selim İleri, Hüzün Kahvesi, Remzi Kitabevi

44. Attila İlhan, Hangi Batı

45. Attila İlhan, Hangi Sağ

46. Attila İlhan, Hangi Sol,

47. Attila İlhan, Dersaadette Sabah Ezanları

48. Attila İlhan, Hangi Atatürk

49. Attila İlhan, Batının Deli Gömleği

50. Vedat Türkali, Bir Gün Tek Başına

51. Orhan Pamuk, Yeni Hayat

52. Elif Şafak, Aşk

53. Ahmet Altan, İsyan Günlerinde Aşk

54. Yakup Kadri, Yaban

55. Falih Rıfkı, Zeytindağı

56. Halide Edip, Sinekli Bakkal

57. Reha Çamuroğlu, İki İle Bir

58. Reha Çamuroğlu, İsmail

59. Reha Çamuroğlu, Son Yeniçeri

60. Sabahattin Ali, İçimizdeki Şeytan

61. Hilmi Ziya Ülken,Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi

62. Yunus Emre Divanı

63. Cihan Aktaş, Üç İhtilal Çocuğu

64. İsmet Özel, Üç Mesele

65. İsmet Özel, Erbain

66. Sezai Karakoç, Mehmet Akif

67. Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Akif

 

JEOPOLİTİK

1. Yılmaz Tezkan - Murat Taşar, Dünden Bugüne Jeopolitik, Ülke Kitapları

2. Alexender Dugin, Rus Avrasyacılığı, Küre Yay.

3. Andrew Hess, Unutulmuş Sınırlar, Küre Yay.

4. Henfried Münkler, İmparatorluklar, İletişim Yay.

5. A. Negri - M..Hardh, İmparatorluk

6. Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, Küre Yay.

7. İzzetullah İzzeti, İran ve Bölge Jeopolitiği, Küre Yay.

8. J. Meaerheimer - J. Walt, İsrail Lobisi ve ABD Dış Politikası

9. İmannuel Wallerstein, Jeopolitik ve Jeokültür, İz Yay.

10. Yılmaz Tezkan, Kadim Komşumuz Yeni Rusya, Ülke Yay.

11. Yılmaz Tezkan, Uzak ve Yakın Komşumuz Çin, Ülke Yay.

12. Yılmaz Tezkan, Hindistan: Asya’nın Yeni Gülü, Ülke Yay.

13. Peter Hopkink, İstanbul’un Doğusunda Bitmeyen Oyun, İnkılap Kitabevi

14. John Red, Dünyayı Sarsan On Gün

15. Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu

16. Bernard Lewis, Ortadoğu

17. Bernard Lewis, Haşişiler

18. İsraiel Shamir, Celile Çiçekleri, Nöbetçi Yay.

 

EKONOMİPOLİTİK

1. Karl Marx, Manifesto

2. Eduardo Galeano, Latin Amerika’nın Kesik Damarları, Belge Yay.

3. Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni

4. İsmail Cem, Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, Can Yay.

5. Fernand Broudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, İmge Yay.

6. İmannuel Wallerstein, Tarihsel Kapitalizm, Metis Yay.

7. Leo Huberman, Sosyalizmin Alfabesi, İletişim Yay.

8. İdris Küçükömer, Batılılaşma - Düzenin Yabancılaşması, Bağlam Yay.

9. Proudhon, Mülkiyet Nedir

10. Fernand Braudel, Medeniyet ve Kapitalizm İz Yay.

11. Talegani, İslam Ekonomisi

 

DÜNYA EDEBİYATI

1. Dostoyevski, Ecinniler

2. Dostoyevski, Delikanlı

3. Maksim Gorki, Ana

4. Martin Eden, Beyaz Düş

5. Jack London, Demir Ökçe

6. Gore Vidal, İmparator Julian, Ütopya Yay.

7. Ben Cyros, Zerdüştün Torunu

8. Mika Valtari, Sinuhe

9. Amin Maalouf, Doğunun Limanları,

10. Amin Maalouf, Semerkant

11. Amin Maalouf, Afrikalı Leo

12. Amin Maalouf, Yüzüncü Ad

13. Dan Brown, Da Vincinin Şifresi

14. Dan Brown, Melekler ve Şeytanlar

15. Jostein Gardeer, Sofinin Dünyası

16. Paulo Coelho, Simyacı, Can Yay.

17. Papalagi, Göğü Delen Adam, Ayrıntı Yay.

18. Hermann Hess, Siddharta

19. Hermann Hess, Bozkırkudunun Düş Yolculukları, Can Yay.

20. Vasconcelos, Şeker Portakalı

21. Perl Buck, Doğu Rüzgarı Batı Rüzgarı

22. Tolstoy, Hacı Murat

23. Markuez, Kırmızı Pazartesi

24. Markuez, Yüzyıllık Yalnızlık

25. S. Exupery, Küçük Prens

26. J. Livingston, Martı

27. Selimoviç, Derviş ve Ölüm

28. C. Dickend, İki Şehrin Hikayesi

29. Çehov, Hikayeler

30. Gogol, Palto

31. Turgenyev, Babalar ve Oğullar

32. S. Zweig, Yıldızın Parladığı Anlar

33. Wictor Hugo, Sefiller

34. Kafka, Dönüşüm

35. Albert Camus, Yabancı

36. Dino Buzatti, Tatar Çölü

37. Solohov, Durgun Akardı Don

38. George Orwell, Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Can Yay.

39. George Orwell, Hayvan Çiftliği

40. Dostoyevski, Suç ve Ceza

41. Tolstoy, Diriliş

42. Pasternak, Doktor Jivago

43. Hamsun, Göçebe

44. Hamsun, Açlık

45. Camus, Düşüş

46. Sartre, Bunaltı

47. Rilke, Genç bir Şaire Mektuplar

48. Kazancakis, El Grecoya Mektuplar

49. Kazancakis, Günaha Son Çağrı, Cem Yay.

50. Goethe, Fauste, Sosyal Yay.

51. Kafka, Dava, Cem Yay.

52. Cervantes, Don Kişot (iki cilt), Yapı Kredi Yay.

 

FELSEFE - DÜŞÜNCE

1. Montaigne, Denemeler, Dergah Yay.

2. Eflatun, Devlet, Dergah Yay.

3. Machievelli, Hükümdar, Dergah Yay.

4. Raymond Aron, Sınıf Mücadelesi, Dergah Yay.

5. Thomas More, Utopia, Dergah Yay.

6. Dhammapada , Mükemmelliğe Giden Yol

7. Dhammapada , Buda'nın Öğretileri, Dergah Yay.

8. Upanişadlar, Dergah Yay.

9. İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı, İnsan Yay.

10. İvan İllich, Okulsuz Toplum

11. Eric Fromm, Sevginin ve Şiddetin Kaynağı,

12. Eric Fromm, Özgürlükten Kaçış

13. Eric Fromm, Sevme Sanatı

14. J. Paul Sartre, Varoluşçuluk

15. F. Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri

16. Ortega Gasset, İnsan ve Herkes

17. Ortega Gasset, Kütlelerin İsyanı

18. Etienne la Botie, Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev

19. Alex Haley, Malcolm X, İnsan Yay.

20. Che Guevara, Savaş Anıları

21. Che Guevara, Gerilla Savaşı

22. Octavio Paz, Yalnızlık Labirenti

23. Ahmet Özcan, Açık Mektuplar, Yarın Yay.

24. S. Freud, Cinsellik Üzerine

25. S. Freud, Psikanaliz Üzerine,

26. S. Freud, Kitle Psikolojisi

27. Roger Garaudy, Entegrizm, Pınar Yay.

28. Cevdet Said, Bireysel Ve Toplumsal Değişmenin Yasaları, Pınar Yay.

29. Kierkagaard, Korku ve Titreme, Ağaç Yay.

30. Ümit Aktaş, Anarşizm

31. Henry Corbin, İslam Felsefe Tarihi

32. Adorno, Horkheimer, Aydınlanmanın Diyalektiği

33. Karl Popper, Tarihselciliğin Sefaleti, İnsan Yay.

 

SİYASET, TOPLUM, SORUNLAR

1. Tuncay Özkan, MİT’in Gizli Tarihi

2. Cüneyt Arcayürek, Darbeler ve Gizli Servisler

3. Mahir Kaynak, İstihbarat ve Terör Oyunları

4. Mahir Kaynak, Derin Devlet

5. Mehmet Eymür, Sentez

6. Hasan Cemal, Kürtler

7. Mehrdad İzady, Kürtler - Bir El Kitabı, Doz Yay.

8. Turan Yavuz, ABD’nin Kürt Kartı

9. Abdulhaluk Çay, Her Yönüyle Kürt Sorunu

10. Ersal Yavi, Emperyalizm Kıskacında Kürtler Türkler Ermeniler, Yazıcı Yay.

11. Ali Yaman, Alevilik nedir?

12. Ahmet Yaşar Ocak, Alevilik Bektaşilik

13. M. Brunessen, Türklük Kürtlük Alevilik

14. Afer Solgun, Alevilerin Kemalizmle İmtihani, Hayy Kitap

15. Ruşen Çakır, Sol Kemalizme Bakıyor, Metis Yay.

16. Tanıl Bora - Kemal Can, Devlet Ocak Dergah, İletişim Yay.

 

ORTADOĞU

1. David Fromkin, Barışa Son Veren Barış, Epsilon Yay.

2. Ramazan Balcı, Sultan Abdulhamid ve Mısır, Yitik Hazine Yay.

3. Hasan Kayalı, Jön Türkler ve Araplar/ Osmanlıcılık, Erken Arap Milliyetçiliği ve İslamcılık (1908- 1918), Tarih Vakfı Yurt Yay.

4. Mim Kemal Öke, Siyonizm ve Filistin Sorunu, Kırmızı Kedi Yay.

5. Willim L. Clevelend, Modern Ortadoğu Tarihi, Agora Kitaplığı

6. Albert Hourani, Avrupa ve Ortadoğu, Yöneliş Yay.

7. Timothy Mitchell,  Mısırın Sömürgeleştirilmesi, İletişim Yay.

8. Albert Hourani,  Çağdaş Arap Düşüncesi, İnsan Yay.

9. Youssef M. Choueiri - Ortadoğu Tarihi, İnkılap Kitabevi.

10. İbrahim M. Abu-Rabi, Çağdaş Arap Düşüncesi, Anka Yay.

11. Falih Rıfkı Atay, Zeytindağı, MEB. Yay.

12. Faleh A. Jabar, Hosham Dawod, Aşiretler ve İktidar Ortadoğu'da Etnisite ve Milliyetçilik, Bilgi Ünv. Yay.

13. Beşir Musa Nafi, İslamcılık, Yarın Yayınları

14. Sami Zubaida, İslam Dünyasında Hukuk Ve İktidar, Bilgi Ünv. Yay.

15. İbrahim el Beyyumi, Hasan el Benna’nın siyasi Düşüncesi, Ekin Yay.

16. Brynjar Lia, Müslüman Kardeşlerin Doğuşu, Ekin Yay.


Paylaş :

Yorumlar

Misafir: (ömer karataş) - 16.06.2011

Hazırladığınız listeyi inceledim. Önemli bir çalışma bence.Çünkü okuma konusunda bir listemizin olmaması bize abur cubur diyebileceğimiz bir okuma alışkanlığı kazandırdı. Umarım örnek olur.İşin uzmanı olan insanlar kendi alanları ile ilğili bir okuma listesi sunarlar bizlere...


Misafir: (KARAMAN) - 25.04.2012

FELSEFE - DÜŞÜNCE alanında jean baudrillardın olmaması büyük bir eksiklik bence.


Misafir: (omar omar) - 24.03.2013

insan denen meçhul siyah deri beyaz maskeler 1984 hayvan çiftliği cesur yeni dünya kan ve inanç çağdaş söylemler modern dünyada müslümanlar görmek din sosyolojisi dava dönüşüm veba


Misafir: (yunus e) - 06.05.2013

Ramazan Kayan Hoca'nın kitaplarının listede olmaması büyük eksiklik...


Misafir: (Fehmi kaya) - 08.05.2013

kitap listesinde Murtaza Mutahhari'den bir eser bulunmaması önemli bir eksiklik.


Misafir: (surkentli Abdullah) - 12.07.2013

Öncelikle selamlar vermiş olduğunuz emekler için teşekkürler.Yalnız İslam'i kaynaklar arasında '' HADİS alanında kaynaklarda verilmiş olsaydı çok güzel olacaktı bence bu sekılle çok ama çok eksik bir çalışma olmus saygılarımla


tümevarım cihetinden - 25.06.2015

allah razı olsun calısma icin fakat islamiyet başlıgı altındaki listemiz önceki mesele olan şerairi islamiye ve takvaya yönelik olmalı değil mi? ortadogu ve dünyayı ıslaha kendimizden başlamaya teşvik etmek daha yerinde bir yönlendirme olabilir. bu liste üzerinden; genel problemimiz ve eksiğimiz olarak içerden bir özeleştiri.


hakan - 19.03.2017

Klasikler vazgeçilmezdir. Listenizde diğer alanlarda klasikler ön plandayken İslamiyet kısmında klasiklere yer verilmemiş. Klasikleşmiş eserleri temele almayan listenin değeri de ona göre oluyor.

 

 

Diğer Haberler

Tüm Haberler »

 

Anketler

Anket 1

Web sayfamızın tasarımını nasıl buldunuz?

  • Gönder